50 jaar Eindhovense Bowling Vereniging

50 jaar EBV

Uitnodiging 50-jarig jubileim EBB / EBV

Betreft: 50-jarig jubileum EBB/EBV

Beste (oud) EBV-er,

De Eindhovense Bowling Vereniging, EBV, bestaat dit jaar op 23 september 50 jaar. Daar Eindhoven bij haar oprichting pas de derde vereniging in Nederland was, na Den Haag en Breda, mag dit jubileum welhaast uniek worden genoemd.

Reeds geruime tijd is de vereniging bezig met de voorbereidingen om dit memorabele feit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Dit 50-jarig jubileum zal dan ook gevierd worden met een bowling toernooi en een groots feest voor alle leden, oud-leden en aanhang.

Het programma zal er als volgt uitzien.

Zaterdag 26 september

13.00 – 17.30 uur             

Een Bowling- en Gezelligheidstoernooi voor leden, oud-leden en aanhang van de EBV. Er worden 3 games gespeeld met 4 spelers per baan, Europees systeem. Deelnamekosten zijn slechts € 5,= per persoon.

20.00 – 01.00 uur             

Groots jubileumfeest leden, oud-leden en aanhang. Kosten € 10,= per persoon incl. enkele consumptiebonnen.

Om zoveel mogelijk oud-leden hiervan op de hoogte te stellen zijn en worden er oproepen gedaan via de media om zich te melden en adressen, telefoonnummers, e-mail adressen door te geven. Ook heeft de jubileumcommissie een lijst opgesteld van alle leden en oud-leden voor zover terug te vinden in het archief. Over de jaren heen kende de EBB/EBV toch ruim 2000 leden.

Helaas ontbreken er gegevens en zullen niet alle gegevens (meer) correct zijn. Toch zullen we de ons bekende gegevens gebruiken om jullie, leden maar voornamelijk oud-leden, op de hoogte te stellen van onze jubileumactiviteiten.

Wij stellen het bijzonder op prijs indien u uw oud-teamgenoten of andere u bekende oud-leden zou willen informeren.

EBV bestuur sinds oprichting t/m jaar 2005

Notulen oprichting EBB 10-12-1965

Foto's van het jubileum