1 september 2015
Opening :
Albert heet iedereen welkom en inventariseert welke teams vertegenwoordigd zijn.
Er blijven 11 teams bestaan. Het team Strike Force is opgeheven.
Het team Solid is niet vertegenwoordigd.

Terugblik op seizoen 2014-2015 :
Sportief (Leo): Algeheel Kampioen is team Solid geworden.
Winnaar v.d. Play-offs is (wederom) het team De Mikkers.
Edwin Tegenbosch en Pascal Hendrick hebben beiden 300 gegooid.

Financieel (Ria):
Het financiële verslag wordt uitgereikt.
Dit jaar is het gechecked en goedgekeurd door Theo Lenssen.
We hebben ongeveer 500 euro ‘ingeteerd’.

Feestavond :
Net zoals vorig jaar weer veel positieve reacties gekregen. Hartelijk dank !

Seizoen 2015-2016 :

Bestuur :
Leo, Ria en Albert stellen zich weer herkiesbaar op.
Voor het seizoen 2015-2016 blijft het bestuur ongewijzigd, maar als iemand zich
kandidaat wil stellen, dienen zij dat voor het eind van het seizoen te doen.

Team-samenstelling :
Volgens het reglement dient een team minimaal 5 spelers te hebben,
zodat er ook een reserve is.
Reserve-spelers dienen bij voorkeur uit de eigen league te komen.
Om het vinden van invallers te faciliteren zal Leo de lijst van teamcaptains
(met e-mail adressen en telefoon-nrs) mailen naar alle teamcaptains.

Speelschema :
Vanwege het oneven aantal van 11 teams, spelen 10 teams tegen elkaar en is
een team vrij (er wordt niet tegen jezelf gespeeld).
Er is besloten dat het team dat vrij is, 15 punten krijgt.
Als alle teams 3x tegen elkaar willen spelen (meest eerlijk) resulteert dat in
3x 11 = 33 speelavonden. 
Net zoals vorig jaar, wordt het dan een lang seizoen, waarbij de feestavond pas
half Juni zal zijn.
Hier is de meerderheid op tegen.
Er zijn diverse opties bekeken en er is besloten om zoveel mogelijk dinsdagen te bowlen,
maar de laatste speelavond is, en blijft 17 Mei.
Het aantal speelavonden staat derhalve niet vast.
De Play-offs zijn op 24 Mei en de feestavond op 31 Mei.
De eerste speelavond is op 8 september. Team Yes is dan vrij.

Leo zal het speelschema uitwerken. Zodra het klaar is,
wordt het op de site geplaatst.
Play-offs / Periodekampioenen :
Net zoals voorgaande jaren zullen er 5 periodes zijn,
waaruit 5 periodekampioenen komen.
We starten met periodes van 6 speelavonden.
Dit kan later in het seizoen nog aangepast worden.
Naast de 5 periodekampioenen speelt het team met de meeste punten dat nog
geen periodekampioen is, ook de play-offs.
Net zoals afgelopen jaar zullen ALLE teams bowlen, tijdens de Play-offs.  
Over het speelschema van de Play-offs zal Leo later terugkomen.

Telling / Reglement :
Deze blijven ongewijzigd: Het handicap blijft op basis van 90% van 210.
De handicap van de spelers is zichtbaar op de monitors tot aan het einde
van de eerste game.
Daarnaast heeft Leo altijd een lijst beschikbaar met de betreffende handicaps.
Leo zal nog uitzoeken of de handicap de eerste speelavonden hetzelfde
kan blijven.

Diversen :
Het oliepatroon voor 2015 -2016:  41 Ft. (2 voet langer)
Voor dit seizoen is er ook een prijs voor de persoon met het
hoogste ‘punten rendement’ (aantal punten gedeeld door het aantal games)
Ook dit seizoen zal Theo Lenssen de kas-controle weer doen. Bij voorbaat dank.

Rondvraag :
Theo Lenssen : t.o.v. voorgaande jaren is de informatie (scores en standen) op
                 de site niet meer zo goed. Bij deze de vraag aan Leo om dit te
                 verbeteren. Als voorbeeld wordt de site van de Black Strikes 
                (Donderdag)aangevoerd.
Afsluiting :
Iedereen wordt bedankt en uitgenodigd voor een drankje aan de bar.Huisleague

lexerbowling

Alles wat onderstreept is kan geselecteerd worden. Zelfs de overgebleven pin(s) is/zijn te zien door de cursor op de 1e worp te plaatsen. De stand van voorgaande seizoenen zijn te selecteren op de pagina van de betreffende league.

Stand Blue Monday

Stand Early Birds

Stand Jeugd League

Stand Black Strikes

Stand Vrijdag League

Wijzigingen

Wijziging

Ben je verhuisd, heb je 'n ander telefoon- of mobiel nummer?
Is er iets gewijzigd in je e-mail adres?
Of wil je je afmelden voor de Nieuwsbrief?

Geef je wijzigingen hier door