Opening :

Albert heet iedereen welkom en inventariseert welke teams vertegenwoordigd zijn.
De huidige 11 teams blijven bestaan. Alle teams hebben een vertegenwoordiger.

Het team Hot and Spicy Ladies heet nu Bowling Queens. 

Terugblik op seizoen 2015-2016 :
Sportief (Leo): Algeheel Kampioen is het team Buitenkant Voet geworden.

                Winnaar v.d. Play-offs is het team Solid geworden.
Financieel (Ria):
Het financiële verslag wordt uitgereikt.

Dit jaar is het weer gechecked en goedgekeurd door Theo Lenssen.

Helaas is de ‘pot’ bijna leeg en moet er iets veranderen (later meer).
Feestavond :
Net zoals vorig jaar weer veel positieve reacties gekregen.  Hartelijk dank !

Toch is er behoefte aan afwisseling, Bv. een andere locatie.

Er zijn al diverse ideeen.  Deze zullen bekeken worden en tzt zullen er meerdere offertes aangevraagd worden.
Seizoen 2015-2016 :

Bestuur :

Leo en Ria stellen zich weer herkiesbaar op.

Albert heeft aangegeven te stoppen als voorzitter.

Hans van Rooij (Blauwe Duivel) heeft aangegeven de voorzitters functie op zich te willen nemen. Wij zijn hem erg dankbaar. Albert zal hem inwerken.

Als iemand zich kandidaat wil stellen voor een bestuursfunctie, dan dient hij/zij dat voor het eind van het seizoen aan te melden.
Team-samenstelling :
Deze is niet veranderd. Volgens het reglement dient een team minimaal 5 spelers te hebben, zodat er ook een reserve is.
Reserve-spelers dienen bij voorkeur uit de eigen league te komen.
Om het vinden van invallers te faciliteren zal Leo de lijst van teamcaptains
(met e-mail adressen en telefoon-nrs) mailen naar alle teamcaptains.
Speelschema :
We hebben weer 11 teams en willen hetzelfde speelschema als vorig seizoen volgen.

Oftewel : spelen 10 teams tegen elkaar en is een team vrij.

Er is besloten dat het team dat vrij is, 15 punten krijgt.

Als alle teams 3x tegen elkaar willen spelen (meest eerlijk) resulteerd dat in  3x 11 = 33 speelavonden.  Het wordt wel een lang seizoen, waarbij de feestavond pas half Juni zal zijn.  Een speelschema is overeen gekomen.  Deze is al aan de Teamcaptains doorgestuurd, maar komt ook op de site te staan.

De eerste speelavond is op 13 september.  Team Yes is dan vrij.

Play-offs / Periodekampioenen :
Net zoals voorgaande jaren zullen er 5 periodes zijn, waaruit 5 periodekampioenen komen. We starten met periodes van 6 speelavonden. Dit kan later in het seizoen nog aangepast worden. Naast de 5 periodekampioenen speelt het team met de meeste punten dat nog geen periodekampioen is, ook de play-offs.
Telling / Reglement :

Deze blijven ongewijzigd: Het handicap blijft op basis van 90% van 210.
Het handicap van de spelers is zichtbaar op de monitors tot aan het einde van de eerste game.
Daarnaast heeft Leo altijd een lijst beschikbaar met de betreffende handicaps.

Leo zal nog uitzoeken of het handicap de eerste speelavonden hetzelfde kan blijven.

Diversen :
   -  Het oliepatroon voor 2016 -2017:  MABO–Eindhoven1 (41 Ft).

      Het is net zo lang als vorig seizoen, maar het ‘moet’ eenvoudiger zijn.

-   Theo Lenssen is weer bereid de kas-controle te doen. Hartelijk dank !

-   De baanhuur is van 34.50 euro verhoogd naar 35.00 euro.

De kas is bijna leeg en de balans pakt negatief uit.

Na overleg is er besloten om de kosten per persoon te verhogen van 10 euro naar 11 euro per speelavond.

Rondvraag :

-   Leo benadrukt dat het verkeerd invoeren van spelersnamen problemen oplevert. Derhalve moet men minimaal 15 min. voor aanvang evt. invallers aan Leo doorgeven.

-   We wensen Hans van Rooij success met het voorzitterschap.

Afsluiting :

   Iedereen wordt bedankt en uitgenodigd voor een drankje aan de bar.
Huisleague

lexerbowling

Alles wat onderstreept is kan geselecteerd worden. Zelfs de overgebleven pin(s) is/zijn te zien door de cursor op de 1e worp te plaatsen. De stand van voorgaande seizoenen zijn te selecteren op de pagina van de betreffende league.

Stand Blue Monday

Stand Early Birds

Stand Jeugd League

Stand Black Strikes

Stand Vrijdag League

Wijzigingen

Wijziging

Ben je verhuisd, heb je 'n ander telefoon- of mobiel nummer?
Is er iets gewijzigd in je e-mail adres?
Of wil je je afmelden voor de Nieuwsbrief?

Geef je wijzigingen hier door