Helaas heeft onze secretaris Helma de Geus ons in de bestuursvergadering van 2 juli jl meegedeeld, dat ze om gezondheidsredenen - artrose - niet meer kan en mag bowlen. Zij heeft te kennen gegeven, dat ze op de komende ALV wil aftreden als secretaris van de EBV.
Ik doe daarom nu al een dringend beroep op de leden een of meerdere kandidaten zich voor deze functie beschikbaar te stellen.
Bij voorbaat dank voor aanmelding.Met bowlinggroeten,
Jack M. Rijk

Huisleague

lexerbowling

Alles wat onderstreept is kan geselecteerd worden. Zelfs de overgebleven pin(s) is/zijn te zien door de cursor op de 1e worp te plaatsen. De stand van voorgaande seizoenen zijn te selecteren op de pagina van de betreffende league.

Stand Blue Monday

Stand Early Birds

Stand Jeugd League

Stand Black Strikes

Stand Vrijdag League

Wijzigingen

Wijziging

Ben je verhuisd, heb je 'n ander telefoon- of mobiel nummer?
Is er iets gewijzigd in je e-mail adres?
Of wil je je afmelden voor de Nieuwsbrief?

Geef je wijzigingen hier door