-->

Nav weergave zoeken

Navigatie

Zoeken

Binnenkort zal de contributie voor seizoen 2019-2020 geïnd gaan worden.
Zoals aangegeven en goedgekeurd tijdens de Algemene Leden Vergadering van 21 november 2018 heeft de contributie ’n hogere stijging dan de afgelopen jaren.
Dit is ’t gevolg van de maatregel die de NBF heeft moeten treffen om goed te kunnen blijven functioneren. Tijdens de ALV  is aangegeven dat de NBF na stemming heeft besloten om de contributie de 2 komende seizoenen te verhogen met € 5,00 met eventuele indexering.
In ’t verslag van de jaarvergadering van de EBV is ’t gevolg voor onze vereniging na te lezen in:
https://www.bowling-ebv.nl/images/stories/jaarvergadering2018/201114-Voorstel-contribute-verhoging.pdf:
Daarin staat:

Voorstel contributie verhoging 2019-2021
Het Bestuur stelt voor de contributie van de EBV als volgt te verhogen:
Seizoen 2019-2020: Tarief van 2018-2019 verhoogd met inflatiecorrectie en een extra verhoging van 5 Euro
Seizoen 2020-2021: Tarief van 2019-2020 verhoogd met inflatiecorrectie en een extra verhoging van 5 Euro.
Reden voor de verhoging met 5 Euro in beide seizoenen is de aanpassing in de afdracht aan de NBF, zoals vastgesteld in de NBF Bondsvergadering van 16 juni 2018.
Daarin staat:

Bondsvergadering Harderwijk 2018

dinsdag 26 juni 2018
Afgelopen zaterdag vond de jaarlijkse Bondsvergadering plaats. In Harderwijk waren 40 verenigingen vertegenwoordigd, waarvan 38 met stemrecht. De in totaal 65 aanwezigen zagen directeur Arjan de Vries een presentatie geven over de voorgestelde contributie verhoging. Nadat het eerste voorstel verworpen werd, werd het tweede voorstel met 207 stemmen voor en 21 stemmen tegen aangenomen. Dit betekent dat de contributie per 1 september 2019 met € 5,00 omhoog gaat, gevolgd door een contributieverhoging van € 5,00 per 1 september 2020, met eventuele indexering.
In de presentatie aanpassing contributie lichten ze e.e.a. toe: http://nbf.bowlen.nl/Voorleden/Bondsvergadering/Archief2018.aspx

Aanvullende gegevens