-->

Nav weergave zoeken

Navigatie

Zoeken

Jaarvergadering 28-11-2012

Agenda ALV 2012

Algemeen Reglement

EBV balans 2011-2012

EBV exploitatie rekening 2011-2012

EBV toern 2011-2012

Jaarverslag Jeugd 2011-2012

Jaarverslag secretaris EBV 2011-2012

Jaarverslag sportcommissaris 2011-2012

Notulen Algemene Leden Vergadering 2012  

 


 

 

B E S L U I T E N L I J S T    n.a.v. Algemene Leden Vergadering 2012

 

Artikel 5 van het Algemeen Reglement zal als volgt worden aangepast:

“Het opzeggen van het lidmaatschap van de EBV en daarmee van de NBF dient, i.v.m. het innen van de contributie, uiterlijk 31 mei, schriftelijk te geschieden bij het bestuur van de EBV”.

Aanvullende gegevens