Aan: alle leden EBV

Beste leden,

Ook in deze Coronatijd dienen we als bestuur EBV te voldoen aan onze verplichting een Algemene Leden Vergadering te houden.

Het is helaas nu onmogelijk een vergadering te beleggen, waar jullie lijfelijk aanwezig kunnen zijn. Vandaar, dat we besloten hebben de ALV via internet met “Teams” programma te doen op 25 november a.s. vanaf 20:00 uur.

Jullie worden uitgenodigd hieraan deel te nemen. Daarvoor is wel een aanmelding vereist. Dit kan door aanmelding via email aan Giselle Cardenas-Isenia

Je krijgt dan van Giselle een uitnodiging voor de sessie.

Op 23 november is de mogelijkheid in een proefsessie mee te doen om te zien of er problemen zijn bij jullie in het gebruik van “Teams”.

De agenda en de diverse verslagen t.b.v. de ALV worden op de website gepubliceerd.

Verdere besluiten uit onze bestuursvergadering:

  • Het eindejaarstoernooi gaat niet door.
  • Het knock-out toernooi gaat dit seizoen niet door.
  • De Eindhovense Kampioenschappen gaan eventueel later dan de geplande data in maart 2021 door.

Met bowlinggroeten en blijf gezond,  

  

Jack M. Rijk - voorzitter Eindhovense Bowling Vereniging
(**31) (0)40 2540388/(**31) (0)6 52657968

Agenda ALV

Jaarverslag secretaris

Jaarverslag penningmeester

Jaarverslag sportcommissaris

Jaarverslag jeugdcommissaris

Verslag ALV 2020

Huisleague

lexerbowling

Alles wat onderstreept is kan geselecteerd worden. Zelfs de overgebleven pin(s) is/zijn te zien door de cursor op de 1e worp te plaatsen. De stand van voorgaande seizoenen zijn te selecteren op de pagina van de betreffende league.

Stand Blue Monday

Stand Early Birds

Stand Jeugd League

Stand Black Strikes

Stand Vrijdag League

Wijzigingen

Wijziging

Ben je verhuisd, heb je 'n ander telefoon- of mobiel nummer?
Is er iets gewijzigd in je e-mail adres?
Of wil je je afmelden voor de Nieuwsbrief?

Geef je wijzigingen hier door