De Pen Wil Siech

De pen

Het besluit van 40-jaar Bowling ervaring.

Speech van Wil Siech waarin hij afscheid neemt als bestuurslid van de EBV.

 

Start September 1965
Al snel begonnen met huisleagues, nationale leagues, nationale en internationale toernooien.
Deelname aan Wereld- en Europese tooernooien, soms met zeer matige, maar ook wel met goede tot uitstekende prestaties.
Kortom, een lange periode met veel plezier aan de Bowlingsport besteed.

 

En dat alles gestart op een leeftijd (40-j.) waarop huidige bowlers met grote toernooien moeten stoppen, omdat ze niet meer meekunnen.
Niet zo verwonderlijk overigens, want ik ben gestart in de tijd dat er nog maar 3 Bowlinghuizen in Nederland waren en je met een gemiddelde van 180 al in aanmerking kon komen voor opname in de nationale selectie, wat mij dan ook gelukt is. Weliswaar met trainen, trainen en nog eens trainen, nieuwe ballen kopen, me in lectuur verdiepen enz.
Wat een vrijgezel zich allemaal veroorloven kan.
Ik heb veel sporten bedreven, maar verreweg toch de meeste tijd aan Bowling besteed. Maar  ja, op 40-jarige leeftijd worden buitensporten toch ook wel wat zwaar.
Behalve bestuurswerk in de Maandag trio league heb ik aanvankelijk weinig tijd (zeg maar geen tijd) aan een bestuursfunctie in de EBV (toen nog groots EBB) besteed. Ook niet zoveel zin in.

 

Tot Jan v.d. Kroon als een van de voorzitters meende dat van alle geregistreerde leagues toch wel iemand in het bestuur van de EBB zitting moest hebben. Ik vond dat eigenlijk ook  wel vanzelfsprekend en heb me als bestuurslid aangemeld, overigens voor een functie die niet te veel tijd kostte, want er moest immers gebowld en getraind worden.

 

Welnu, ik meldde me aan voor een cursus wedstrijdleider bij Nationale League wedstrijden omdat die functie in Eindhoven vacant was.
Een aantal jaren heb ik het Knock-out toernooi geregeld en daarna tot mijn spijt door te ernstige longklachten buitenspel geraakt.
Al met al kijk ik toch met heel veel plezier terug naar de bijna 40 jaren Bowlingsport waardoor ik, ik kan wel zeggen in beslag genomen werd.
Er komt een tijd dat afscheid genomen moet worden, onder wat voor omstandigheden dan ook.
Ik dank iedereen waarmee ik in contact ben geweest, Ook voor de ups en down die we gezamenlijk hebben doorgemaaakt.
Ik wens jullie allen voor de toekomst veel geluk en als het effe kan een goede gezondheid toe.

Hopelijk zijn in onze Mega bowling na wat aanloopproblemen alle factoren aanwezig voor een goed lopende organisatie met weinig of geen storingen, van welke aard dan ook.

Ik blijf lid en zal zo nu en dan belangstelling tonen voor jullie hopenlijk sterk stijgende prestaties.

Het ga jullie goed

Wil Siech
Eindhoven, 24-11-2004